Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego

Regulamin

REGULAMIN LIGI
KRAKOWSKIEGO NURTU BASKETU AMATORSKIEGO
z dnia 08.08.2023 r.

 1. Organizator
  1. Organizatorem rozgrywek ligi koszykówki amatorskiej KNBA w Krakowie jest  "Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego", 31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 42.
 2. Cel
  1. Promowanie regularnego uprawiania koszykówki wśród młodzieży i dorosłych poprzez organizację systematycznych rozgrywek ligowych oraz turniejów.
  2. Integracja środowiska związanego z koszykówką amatorską.
 3. Miejsce i czas
  1. Miejsce i czas rozgrywek danej edycji podane będą w załączniku do niniejszego regulaminu
 4. Uczestnictwo + zgłoszenia
  1. W rozgrywkach KNBA mogą uczestniczyć wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i młodsi za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
  2. Do udziału w rozgrywkach KNBA dopuszcza się zawodników zgłoszonych do III lig OZKosz. Natomiast nie mogą brać udziału w naszej lidze zawodnicy zgłoszeni do II i wyższych lig PZKosz oraz innych lig FIBA podobnego szczebla. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek II ligi PZKosz nie wystąpił w żadnym spotkaniu i prześle do Organizatora anulowanie licencji wystawione przez PZKosz.
  3. Dopuszcza się do udziału w rozgrywkach KNBA zawodników zgłoszonych do rozgrywek PZKosz w wieku poniżej 18 roku życia i powyżej 40.
  4. Do rozgrywek mogą zgłosić się drużyny minimum dziesięcioosobowe, a maksimum piętnastoosobowe, opcjonalnie dodatkowo z jednym trenerem.
  5. Każdy zawodnik występujący w lidze KNBA może w ciągu jednego sezonu/edycji grać tylko w jednej drużynie.
  6. Do meczu musi przystąpić, co najmniej pięciu zawodników. Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia zawodów obecnych jest minimum pięciu zawodników.
  7. W trakcie rozgrywek danej edycji można dopisać nowych zawodników i trenera tylko do czwartej kolejki rundy zasadniczej włącznie, jako uzupełnienie składu do 15 zawodników. Zgłoszenie nowego zawodnika/trenera w trakcie sezonu jest możliwe po dokonaniu wpłaty na konto KNBA kwoty 50 zł oraz uzupełnieniu karty zgłoszeniowej.
  8. Zgłoszenie nowego zawodnika/trenera do drużyny następuje drogą elektroniczną do Koordynatora KNBA najpóźniej do ostatniej środy przed planowanym terminem meczu, w którym zawodnik/trener ma wystąpić po raz pierwszy.
  9. Zabrania się jakichkolwiek transferów między drużynami po rozpoczęciu rozgrywek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy gracz nie wystąpił jeszcze w meczu danego sezonu – w takim wypadku może zmienić drużynę.
  10. Każda drużyna KNBA musi posiadać komplet dwustronnych strojów meczowych lub dwa komplety strojów w różnych kolorach. Warunkowo dopuszcza się komplet samych koszulek. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać na koszulce numer z przodu i z tyłu.
  11. W przypadku braku stroju lub braku oznaczenia na koszulce, a także takich samych numerów w jednej drużynie Organizator nie dopuści zawodnika lub zespołu do gry. Niedopuszczalne jest granie w koszulce z numerem dopisanym markerem, doklejonym oraz z logiem innym niż logo danej drużyny, KNBA oraz ew. sponsora.
  12. Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny zobowiązany jest do podania sędziemu stolikowemu składu drużyny i numerów zawodników.
  13. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek następuje poprzez wypełnienie i osobiste złożenie lub przesłanie na adres koordynator@knba.krakow.pl pobranej ze strony internetowej aktualnej karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami.
  14. Każda drużyna musi posiadać swoje logo, które należy przesłać Organizatorowi w formie elektronicznej.
  15. Drużyna zostanie zakwalifikowana do gry po spełnieniu wszystkich wymogów Organizatora (terminowego zgłoszenia na formularzu wraz z oświadczeniem opiekunów prawnych o zapoznaniu się z regulaminem rozgrywek i wyrażeniu zgody na uczestnictwo, oświadczeniem o stanie zdrowia i świadomości ryzyka oraz dokonaniu opłaty startowej). Ponadto drużyna i jej zawodnicy nie mogą mieć w stosunku do Organizatora zobowiązań finansowych z poprzednich edycji.

a.       Zawodnik, który terminowo nie dostarczył wszystkich dokumentów zgłoszeniowych nie zostaje dopuszczony do rozgrywek do momentu uzupełnienia brakujących danych.

b.       Zabrania się udziału w rozgrywkach zawodnikowi, który nie znajduje się na liście zgłoszeniowej , nie jest w systemie - protokole meczu. W przypadku nieuprawnionego udziału zawodnika w meczu następuje jego dyskwalifikacja z całego bieżącego sezonu.

 1. Ostateczny systemem rozgrywek i terminarz zostanie podany na stronie internetowej KNBA po zamknięciu listy zgłoszeniowej.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.knba.krakow.pl i pod adresem koordynator@knba.krakow.pl
 3. O przyjęciu drużyny do nowego sezonu każdorazowo decyduje Organizator.
 4. System rozgrywek oraz zasady gry
  1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów do danej edycji. W lidze KNBA obowiązują przepisy gry FIBA z następującymi zmianami:

1.a.      czas 24 sek. mierzony jest tylko podczas Play Off/Play Out w I lidze,

1.b.    przerwa między 1-2 oraz 3-4 kwartą wynosi 2min, przerwa w połowie meczu wynosi 5min,

1.c.     Zawodnicy mogą zostać ukarani przewinieniami technicznymi lub dyskwalifikacyjnymi od momentu przybycia na halę do jej opuszczenia.

1.d.  Sędzia placowy może ukarać przewinieniem technicznym ławkę lub konkretnego zawodnika na ławce. W przypadku przewinienia technicznego dla ławki odpowiedzialność ponosi Kapitan/Trener, a przewinienie zapisuje się na jego konto i może powodować odsunięcie od gry w kolejnych meczach. W innym przypadku odpowiedzialność ponosi konkretny zawodnik na ławce.

1.e. Sytuacja rzutu sędziowskiego jest realizowana przez rzut sędziowski, a nie metodą naprzemiennego posiadania piłki.

 1. W przypadku wycofania się po danym sezonie drużyn z lig I, II i III nastąpi uzupełnienie stawki danej ligi zespołami, które przegrały baraże najmniejszą ilością punktów! Nie bierzemy pod uwagę zespołów, które z danej ligi spadły bezpośrednio, a tylko te, które przegrały baraże!
 2. Jeżeli drużyna zmuszona jest poddać mecz walkowerem, Kapitan zobligowany jest do poinformowania o tym Koordynatora Ligi najpóźniej do środy poprzedzającej kolejkę. W innym wypadku drużyna zostaje ukarana grzywną w wysokości 100zł. Jeżeli sytuacja powtórzy się w sezonie dwukrotnie – drużyna i jej zawodnicy zostają zawieszeni do odwołania!
 3. Aby drużyna utrzymała ciągłość gry oraz miejsce w danej lidze, musi zatrzymać w swoim składzie minimum trzech zawodników z poprzedniej edycji. O losie drużyny (pozostanie w lidze, rozwiązanie) każdorazowo decyduje jej Kapitan.
 4. W przypadku, gdy drużyna jest zainteresowana przełożeniem spotkania na inny termin musi:
  1. uzyskać zgodę przeciwnika i Zarządu KNBA,
  2. w momencie przekładania, podać nowy termin meczu (do dwóch tygodni od pierwotnego) wraz z godziną i miejscem jego rozegrania,
  3. zorganizować i przeprowadzić zawody w terminie uzgodnionym oraz zapewnić możliwość prowadzenia protokołu i obserwacji.
  4. ponieść całkowite koszty rozegrania meczu (hala, sędziowie placowi i stolikowi, koordynacja). Przy czym halę opłacają bezpośrednio u wynajmującego a koszty organizacyjne 400zł wpłacają Organizatorom.
 5. W sytuacjach podyktowanych dobrem ligi Organizatorzy mają prawo przełożyć każde spotkanie ligowe.
 6. Każda nowa drużyna zaczyna rozgrywki od najniższej ligi.
 7. Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (walkower) - w małych punktach 20:0, w przypadku gdy:
  1. drużyna nie stawi się na boisku pięć minut przed rozpoczęciem meczu,
  2. drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością zawodników niż pięciu,
  3. drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania /mniej niż 2 zawodników/, nawet w przypadku gdy drużyna prowadzi - przegrywa 20:0. W przypadku, gdy wynik jest dla niej niekorzystny – utrzymany zostaje wynik osiągnięty na boisku. W przypadku zdekompletowania porażka liczy się za 1 punkt,
  4. w drużynie biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry lub grają pod fałszywym nazwiskiem. Na żądanie koordynatora lub sędziego placowego lub
   sędziego stolikowego zawodnik musi okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.
  5. zaistnieją jakieś okoliczności, które z winy którejś z drużyn uniemożliwiają przeprowadzenie zawodów lub rozegranie ich do końca,
  6. drużyna ukarana finansowo nie wpłaci określonej kwoty w podanym terminie.
  7. drużyna nie rozegra przełożonego spotkania w terminie uzgodnionym
 8. Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów.
  W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:
  1. przy dwóch zespołach - zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu.
  2. przy więcej niż dwóch zespołach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji, biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań pomiędzy drużynami z równą ilością punktów. O kolejności decyduje ilość dużych punktów (zwycięstwo 2pkt, przegrana 1pkt, walkower 0pkt) zdobytych w rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Jeśli w dalszym ciągu utrzymuje się remis – decyduje korzystniejsza różnica pomiędzy koszami zdobytymi i straconymi (+/-) a w ostateczności większa ilość punktów rzuconych.
 9. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca; za każde wygrane spotkanie drużynie zalicza się 2 punkty, za porażkę 1 punkt a za porażkę walkowerem 0 punktów / w koszach 0:20 /. Jeśli drużyna wycofa się z rozgrywek lub zostanie zdyskwalifikowana - mecze rozegrane zostają zaliczone, natomiast nierozegrane wpisane będą, jako walkowery dla drużyn przeciwnych.
 10. "Czas" dla drużyny może zgłosić w trakcie gry tylko Kapitan lub Trener wpisany do protokołu.
 11. W przypadku remisu zarządza się dogrywkę, która będzie trwała 5 min. czasu zatrzymywanego. W razie opóźnień rozgrywania meczów dogrywka może być skrócona (przed rozpoczęciem dogrywki na 3 min). Decyzję każdorazowo podejmuje Koordynator ligi.
 12. Dyscyplina

1.                  Mecze prowadzone są przez sędziów Małopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Koszykówki (MSSK) i do nich należy egzekwowanie dyscypliny zgodnie z regulaminem i zasadami fair play.

2.                  Regulamin KNBA zobowiązuje wszystkich arbitrów do bezwzględnego karania Zawodników, Trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania. Arbiter ma prawo do wypraszania z sali osób, które utrudniają prowadzenie zawodów lub zakłócają ich sportowy charakter. Zaistniałe sytuacje, wszystkie przewinienia techniczne i dyskwalifikujące będą szczegółowo opisywane w protokole.

3.                  Drużyna lub Zawodnik, a także Trener mogą zostać zdyskwalifikowani przez Zarząd ligi KNBA za niesportowe zachowanie w stosunku do Organizatora, Sędziów oraz przeciwnej drużyny w trakcie, przed i po meczu.

4.                  Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich Opiekunowie, Trenerzy oraz osoby towarzyszące obowiązani są przestrzegać postanowień, przepisów gry i Regulaminu KNBA.

5.                  Dyskwalifikacja /zawieszenie/ powoduje, że dotknięta nią drużyna lub jej członkowie nie mogą brać udziału w grach ligowych i turniejowych.

6.                  W przypadku, gdy odsunięcie od gry nie może być wyegzekwowane ze względu na zakończenie rozgrywek w danej edycji, kary przechodzą na następny cykl rozgrywek.

7.                  Na ławce rezerwowych zespołu mogą znajdować się tylko Zawodnicy rezerwowi zespołu oraz Trener drużyny.

8.                  Arbiter stolikowy ma prawo wnioskowania do sędziów prowadzących spotkanie o ukaranie ławki rezerwowych zespołu w przypadku niesportowego zachowania znajdujących się tam osób.

9.                  Zawodnik/Trener ukarany pierwszym przewinieniem technicznym w aktualnej edycji zostaje wpisany na listę ukaranych. Zawodnik/Trener ukarany drugim przewinieniem technicznym w tej samej edycji musi wpłacić grzywnę w wysokości 30 zł na rzecz KNBA. Zawodnik/Trener ukarany trzecim i każdym kolejnym przewinieniem technicznym musi wpłacić grzywnę w wysokości 30 zł oraz zostaje automatycznie ukarany odsunięciem od gry w następnym spotkaniu a warunkiem dopuszczenia do kolejnego meczu jest uiszczenie kary przed jego rozpoczęciem.

10.               Za otrzymane pierwsze przewinienie dyskwalifikujące Zawodnik/Trener zostaje ukarany grzywną pieniężną w wysokości 80 zł oraz zostaje automatycznie ukarany odsunięciem od gry w dwóch kolejnych spotkaniach.

11.               Zawodnik/Trener ukarany drugim przewinieniem dyskwalifikującym w edycji zostaje ukarany grzywną pieniężną w wysokości 160 zł oraz zostaje zawieszony do końca edycji.

12.               Niezapłacenie grzywny powoduje niedopuszczenie całej drużyny do najbliższego meczu.

13.               Sędzia placowy może ukarać przewinieniem technicznym ławkę lub konkretnego zawodnika na ławce. W przypadku przewinienia technicznego dla ławki odpowiedzialność ponosi Trener lub w razie jego braku - Kapitan, a przewinienie zapisuje się na jego konto i może powodować odsunięcie od gry w kolejnych meczach. W innym przypadku odpowiedzialność ponosi konkretny zawodnik na ławce.

14.               Jeśli kara dyscyplinarna nie może być wykonana w danym sezonie, to przenosi się ją automatycznie na początek kolejnego sezonu.

15.               Dodatkowo w zależności od okoliczności przewinienia Organizatorzy mogą ukarać Zawodnika, Trenera lub Drużynę dodatkową karą finansową, zakazem występów w większej ilości spotkań aż do relegowania z Ligi.

16.               Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane w formie pisemnej, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. Należy udostępnić miejsce na ewentualną pisemną wypowiedź drużyny przeciwnej oraz arbitrów spotkania. Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu po uprzednim poinformowaniu arbitra stolikowego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania lub przebiegu meczu. Komisja dyscyplinarna nie będzie rozpatrywała protestów, które wpłyną w terminie późniejszym. Ewentualny protest powinien być złożony po dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości 100zł. W przypadku rozpatrzenia protestu pozytywnie kaucja zostanie zwrócona. Decyzje Komisji są ostateczne.

 

 

 

Uwagi Końcowe

       1.           Organizator Zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

       2.           Zarząd KNBA ma prawo odmówić zaakceptowania nazwy drużyny. Nazwa nie powinna być obraźliwa ani wulgarna lub mieć negatywne konotacje. Należy unikać formułowania nazw będących zdaniami. W nazwie mogą występować max dwa słowa.

       3.           Na stronie www.knba.krakow.pl podawane są wszystkie aktualności oraz zmiany dotyczące Ligi KNBA.

       4.           Punkt medyczny, zapewniający świadczenie pierwszej pomocy medycznej znajduje się przy stoliku sędziowskim i prowadzony jest przez Ratownika Medycznego.

       5.           KNBA nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się na obiektach, w których rozgrywane są mecze KNBA.

       6.           Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek na obiektach, w których prowadzone są spotkania KNBA. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada Kapitan.

       7.           Zawodnicy oraz Trenerzy i Opiekunowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania. Regulamin znajduje się na ścianie z lewej strony przed wejściem na halę.

       8.           Za wszelkie kontakty drużyny z Zarządem KNBA odpowiada Kapitan.

       9.           W czasie rozgrywek prowadzone są klasyfikacje: najskuteczniejszych zawodników, najlepiej podających, najlepiej zbierających, najlepiej blokujących, najlepiej przechwytujących oraz MVP. Statystyki, można oglądać na bieżąco na stronie internetowej www.knba.krakow.pl

     10.          Na podstawie statystyk ustalana jest lista nagrodzonych danej edycji.

a.            Przy ustalaniu najskuteczniejszych za 1 i 3 punkty brani będą ci zawodnicy, którzy wykonali min. 20 rzutów.

b.            Przy ustalaniu najskuteczniejszych za 2 punkty brani będą ci zawodnicy, którzy wykonali min. 30 rzutów.

c.            Aby Zawodnik został ujęty w statystykach końcowych, musi rozegrać minimum pięć meczów.

d.            MVP sezonu - są to osoby, które w trakcie całych rozgrywek najczęściej otrzymywały tytuł najlepszego zawodnika meczu (MVP), przyznawany po każdym spotkaniu przez sędziów stolikowych. W przypadku remisu w tej klasyfikacji o wyborze decyduje wyższe miejsce drużyny danego zawodnika.

e.            Do statystyk indywidualnych nie bierzemy pod uwagę rundy finałowej.

     11.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zaginione rzeczy

     12.          Zawodnicy biorą udział w Lidze na własną odpowiedzialność (nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie mogą z tego tytułu rościć do KNBA żadnych odszkodowań). Istnieje możliwość ubezpieczenia całej drużyny we własnym zakresie. 

     13.          Każdy uczestnik przystępując do rozgrywek tj. podpisując Kartę Zgłoszeniową drużyny, wyraża zgodę na warunki określone niniejszym Regulaminem.

     14.          Arbitrzy występujący w lidze KNBA w charakterze zawodników nie mogą prowadzić zawodów ligowych, w których biorą udział drużyny z tej samej grupy.

     15.          Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych, zrealizowanych podczas rozgrywek ligi KNBA, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

     16.  Organizator w szczególnych sytuacjach zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w trakcie trwania sezonu. O każdej wprowadzonej zmianie Kapitanowie zespołów zostaną niezwłocznie powiadomieni drogą mailową.

 

Uwaga:

 • Punkty regulaminu uzależnione od ilości zgłoszonych zespołów w danej edycji jak również aktualnych uwarunkowań organizacyjnych są podane w załączniku nr 1 do regulaminu.
 • Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu na daną edycję ligi KNBA.